Livsgrupper

Livsgrupper starter opp nå i vinter og utover våren – vil du bli med?

Vi ønsker å tilrettelegge for møteplasser der vi kan dele livet og troen i hverdagen. Vi begynner derfor med samlinger i mindre fellesskap i hjemmene. Du kan være med i blandet gruppe for par og single, mannsgruppe, damegruppe – det som passer best for deg/dere. Aldersspredninger er stor, så alder – ung eller gammel – er ingen hindring!

Vi ønsker også at disse samlingene skal være et sted det er lett å komme inn, og et sted det er enkelt å invitere med seg folk til. Blir gruppen over 10 stykker, deler vi den og gir dermed plass til flere i de to nye gruppene. Du trenger ikke være medlem av Inspire kirken for å være med. 

Vi kommer til å prøve ut en form som vi har hentet fra Magnus Malm (forfatter og retreatleder). Den gir rom for at folk kommer fra ulike bakgrunner, kirker, og at vi er på forskjellige steder i forhold til tro. Det er en form som hjelper oss til å møtes på lik linje. Vi vil at felleskapene våre skal være åpne for alle!

Hjemmeplakat.jpg

Velkommen til en møteplass for liv og tro midt i hverdagen


Rammen for en Livsgruppe-samling: 

Det varer i ca. 2 timer. Hvor ofte det er samlinger og klokkeslett blir hver gruppe enige om (f.eks 18.30-20.30 hver 3. uke). 

Fargeplakater-smale-.jpg

1. Dele og spise

Gruppa spiser sammen et enkelt men fullverdig måltid sammen, pluss kaffe/te etterpå. (Enkelte grupper vil kanskje gjøre det enda enklere i forhold til maten).

Under måltidet tar vi en første runde, der hver og en har maks 10 min på seg til å fortelle om sitt liv akkurat nå (tidsbruken varierer). Det kan handle om alt mellom himmel og jord: Problemer på jobben, feriereisen, sorg, gleder, åndelig erfaringer, bekymringer, inspirerende bok osv. Poenget er å få fortelle uten å bli avbrutt og uten at de andre kommenterer eller prøver å hjelpe. De andre kan spørre hvis det er uklart.

Fargeplakater-smale-2.jpg

2. Lese bibelen og reflektere

Når alle har fått fortelle, tar vi fram bibelen, og en i gruppen (det går på omgang), leser den aktuelle bibelteksten. Er samlingen uken etter et søndagsmøte, så brukes teksten som var i talen. Ellers kan gruppelederne legge opp til å bruke kirkeårets tekster, «bibelappen» eller lignende. 

Les først en gang, langsomt. Deretter en gang til, langsomt. Etter litt stillhet tar vi en ny runde, litt kortere denne gang, og spørsmålet er enkelt: Hva rørte deg i teksten?

Det er ok å stå over. Her er det ikke snakk om noen sofistikerte utlegninger, men ofte bare noen spredte refleksjoner. Alt er lov å dele! En tanke, provokasjon, gjenta en setning osv. Det er heller ikke her lov å kommentere! Refleksjonene legges i den lyttende «felleskurven» og får bli liggende der. Selv her må de taletrengte av oss bite tennene sammen og stole på Gud. Erfaringen er at denne strenge formen redder gruppen fra å spore ut i diskusjoner som umiddelbart frister til å innta roller i forhold til hverandre og som fort trekker oss dit vi ikke vil. Den strenge formen gir alle samme mulighet, til tross for at vi er ulike i personlighet og bakgrunn.

Fargeplakater-smale-3.jpg

3. Be i stillhet

Ta fram en enkel lysestake, tenn lyset og sett det på bordet. Så ber vi i stillhet for hver og en. Vi nevner navnet høyt og setter lyset foran personen, og ber stille helt til personen flytter lyset til nestemann og sier hans/hennes navn. Er en eller flere borte begynner vi å be i stillhet for dem. Den som vil kan si ifra om det er noe spesielt vi skal be om. At vi ber i stillhet er naturligvis beslektet med rundene der vi ikke kommenterer. Hvis vi hadde bedt høyt, ville det straks oppstått spenninger som gjør at de ferske blir stille og de veltrente tar over. Vi mennesker er som kjent ulike når det gjelder formuleringsevnen. Om vi dessuten kommer fra ulike kirke-bakgrunner, eller ikke er vant med å gå i kirke, kan det hele lett renne ut i sanden og føles som et altfor stort press, altfor utleverende. Den stille, felles bønnen er en like virkningsfull bønn som å be høyt. Fordelen er at den er betydelig mer slitesterk, noe både klosterfolk og de som arbeider med retreater kan bekrefte etter mange års erfaring. Her deltar alle på like vilkår. Og Gud virker. Gruppen avsluttes med en felles bønn eller vekselbønn.

Gjennom mange år med prøving og utforsking av diverse småfellesskap har de kommet fram til denne formen som de syns funker:

En enkel og forbløffende slitesterk form som har båret oss i disse årene og som gjør at alle virkelig prøver å prioritere gruppen, selv når vi er slitne etter jobben. Den gir betydelig mer energi enn den tar, noe som er et minstekrav!
— Magnus Malm

Velkommen!

Ønsker du å være med i Livsgruppe?
Kontakt: Else Gunn Lorentzen på e-post eller telefon: 40 49 57 57