Motiv fra Varnestangen i Horten

Inspire kirken Horten


 

Besøksadresse
Ferjegata 11
3187 Horten

Postadresse
Rognestien 12
3189 Horten

Org.nr.
916 508 085

E-post
Send her

Kontaktpersoner
Menighetsrådsleder: Håvard Haugen
Barn og ungdomsleder: Andreas Brenne
 


Støtte
Vipps: 14982
Konto: 2801.51.98119