Motiv fra skogen på KarlJohansvern i Horten

Vi er en frikirke i oppstartsfasen

Vi var en gjeng som over en periode hadde samlinger i private hjem. På nyåret i 2016 tok vi steget videre: Vi startet Inspire kirken og hadde vår første tid med gudstjenester på Publicom Scene. En spennende tid og et godt sted. Nå har vi overtatt bygget til Misjonsmenigheten i Ferjegata 11. Dette gir oss mange muligheter i forhold til å skape flere møteplasser, pop-up eventer, og ikke minst gi boltringsplass til alle barna vi er velsignet med. Det er viktig for oss!

Kirken vår har folk i alle aldre og flere nye har blitt medlemmer i løpet av tida som har gått! Vi ser jevnlig nye ansikter som kommer på besøk. Det er vi veldig glade for! Vi har plass til mange flere og våre dører og hjerter er åpne for deg, om du er nysgjerrig på tro eller om du tror på Jesus og trenger et hjem og en kirke.

Uansett hvor du er: Velkommen til oss!


For mer detaljert info om oss, se egne punkter:

Navnet – Visjon og verdierTilhørighet  – KontaktBli med