Motiv fra gågata i Horten

Vi ønsker ikke bare til kirken, men å være kirke der vi lever livene våre!


Vår visjon er:

Jesus i sentrum, i hjertet og byen!


Våre verdier er:

Åpenhet, ansvarlighet og balanse.

Åpenhet – Vi ønsker å bygge gode relasjoner med Gud og mennesker både i og utenfor kirken. Det gjør vi ved å være åpen for og med hverandre og ha øye for det Gud ser i menneskene rundt oss. Vi vil å være åpne for det Gud gjør i og gjennom sitt folk i dag.

Ansvarlighet – Med åpenhet og frihet følger ansvar. Vi ønsker å ta ansvar for det Gud viser oss og gir oss, og handle på det. Den tillit Gud og mennesker gir, vil vi å ta vare på, og være mennesker som er til å stole på. Vi ønsker som kirke å bygge karakter og ha integritet.

Balanse – Det er viktig å ta vare på hele mennesket, med kropp, sjel og ånd! Vi ønsker å gå i takt med Den Hellige Ånd i møte med mennesker der de er. God balanse mellom: Arbeid og hvile, Liv og lære.


Vårt formål (på bokstavknagger):

I – N – S – P – I – R – E

Invitere – Invitere mennesker til å møte Jesus og følge han! Invitere folk til å finne sin kirke og sitt hjem!

Navigere – Gi hjelp til å navigere livet og troen.

Sannhet – Gi mot og støtte til å våge å være et sant menneske i en sann kirke.

Publisere –  Være synlig i nærmiljø, på nett, avis, i sosiale medier. Vi ønsker gjennom dette å vise mer av hvem Jesus er, hva det vil si å tro på han og være en del av hans kirke i dag!

Inspirere – Inspirere til å gi håp og inspirasjon til å leve et liv med Jesus. Inspirere til å se mer av Guds rike i våre liv og kirker. Inspirere til tilbedelse av Han i liv, bønn, musikk og kunst/kreativitet.

Relasjoner – Bygge gode relasjoner til Gud og mennesker.

Enhet – Jesus ba i sin siste bønn: “..at de alle må være ett..” Som kirke stiller vi oss bak denne bønnen!