Motiv fra Vollane i Horten

Inspirasjonen til navnet er: 

IN – for å møte Gud og mennesker

SPIRE – nytt liv, vokse, skape

KIRKE – for "alt Guds folk"


Inspire kommer fra ordet inspirasjon som på latin heter ”Inspirare”. Det betyr å ”blåse”, ”pust” og, ”ånde inn”.

I Johannes 20.21-22 står det:

Jesus sa da igjen til dem: Fred være med dere! Liksom Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere. Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem: Ta imot Den Hellige Ånd! ”

Jesus pustet på dem, og noe skjedde. De fikk en ny kraft på innsiden.Vi tror Gud har pustet sitt liv, sitt nærvær, sin skaperkraft, sin ånd og dna inn i mennesker og kirker opp gjennom alle tider. Og han gjør det i dag! Ved å ta imot Jesus, Guds sønn, og si ja til det han gjorde på korset, kan vi vi dag også ta imot den Hellige ånd og Guds nærvær og kraft i våre liv!