Motiv fra Karljohansvern i Horten

Inspire kirken har et tverrkirkelig hjerte som oppsummeres godt i sitatet: «Enhet i det vesentlige, frihet i det uvesentlige, kjærlighet i alt». 


Vår startsgruppe som har hovedansvaret for oppstarten av Inspire kirken, har deltatt på menighetsplantingskurset M4 i regi av Sendt Norge (et tverrkirkelig nettverk for menighetsplantere i Norge og Europa). 

Vi har et lokalt samarbeid med Tønsberg Frikirke. Våren 2017 inngikk vi en avtale med Den Evangelisk Lutherske Frikirke, hvor Inspire kirken nå har en assosiert tilknytning. Det vil si at våre medlemmer blir formelt medlemmer av Frikirken, men vi står friere i forhold til de vedtekter Inspire kirken er stiftet på. Dåpen er et av disse områdene. 

I Inspire kirken kan man ha ulike syn på dåpen; barnedåp, eller troende-/bekjennelsesdåp. Selv om vi ønsker å gi frihet i spørsmålet om tid og form for dåpen, tror vi at en hver kristen bør være en døpt kristen. Vi som kirke skal legge til rette for ulik praksis.

Utover dette gir Inspire kirken sin tilslutning til Frikirkens trosgrunnlag. Vår tro og lære bygger på: BIBELEN, og som mange kristne kirker og trossamfunn: den apostoliske trosbekjennelsen og Lausannepakten.  


Enhet i det vesentlig, frihet i det uvesentlig, kjærlighet i alt.
— Pave Johannes XXIII