Bygg reis deg

På bloggen akte.no skriver Ann-Christin om det å starte kirke.:

Vi er i gang med å starte en ny kirke! En kirke vi håper skal inspirere, oppmuntre, utfordre, og vise hvem Jesus er til dem vi lever sammen med i byen vår! Det er i startsfasen hvor alt er nytt og uvant, skummelt og spennende!
— akte.no

Gud er modig som velger å bygge sin kirke sammen med oss mennesker. Det så ikke best ut i starten. Framtidsoptimismen var ikke stor, da disiplene en stund stengte dørene og lukket seg inne av frykt for at jødene skulle finne dem. Jesus var død. Det ble ikke slik de hadde tenkt. De forsto ikke hva som skjedde og at det i det hele tatt kunne skje. Det var ikke dette de hadde signet opp for? Da de trodde alt var over kommer Jesus:

”Fred være med dere! Liksom Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere” og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem: Ta imot Den Hellige Ånd!” (Joh. 2021-22)

Les hele innlegget på akte.no.