Om å følge

Hvis du fikk i oppdrag å forandre verden, hvordan ville du gjort det? Hvem ville du tatt med deg? Ann-Christin Østerberg snakker om Jesus sin strategi og tankesett som er ganske så annerledes enn oss mennesker – Om å følge Gud som vet hva han gjør og som har hele oversikten!

Bibeltekster: Matteus 4: 18-20 og 16:15-18 (+ glimt fra Johannes 12, 18, 19 og 20)